ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศผลสอบห้องโครงการป.1/2565

เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศผลสอบห้องโครงการ65.pdf
ประกาศผลสอบห้องโครงการป.1/2565
ประกาศ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ห้องเรียนโครงการพิเศษ IEP) ประจำปีการศึกษา 2565
  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัว ในวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
เพิ่มเติม  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258597476440129&set=pcb.258599533106590
 
เพิ่มเติม  https://www.facebook.com/photo?fbid=258600106439866&set=pcb.258601859773024
 
เพิ่มเติม  https://www.facebook.com/photo?fbid=258602716439605&set=pcb.258604446439432
 
เพิ่มเติม  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258632359769974&set=a.241441191489091

  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

<< กลับ