ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รอบรั้วชมพู-ขาว


เดือนพฤษภาคม 2565
17 พ.ค. 2565 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565
21-22 พ.ค. 2565 ครูอบรมการเขียนแผนสมรรถนะ
23 พ.ค. 2565 ส่งใบสมัครแข่งขันวิชาการทุ่งสง
27 พ.ค. 2565 ส่งเล่มโครงงาน
27 พ.ค. 2565 ซ้อมแข่งโครงงาน