ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ

อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๘ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ