ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

อบรมจัดทำแผนกลยุทธ์สู่การยกระดับการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  จัดทำแผนกลยุทธ์สู่การยกระดับการศึกษา  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๘ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ