ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ร่วมงานเทศกาลถือศีลกินผัก

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ร่วมผูกธูปเทียน และเข้าร่วมขบวนแห่พระ เทศกาลถือศีลกินผัก วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ