ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๕

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๕ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

<< กลับ