ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๔

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๔ สวนพฤกษชาติภูเก็ต วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

<< กลับ