ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย

เด็กหญิงชัญญานุช พลอยมอญ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คุณครูอาทิตย์ แสงเจริญ ผู้ฝึกสอน

  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

<< กลับ