ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ๒๔ พ.ย. ๕๗

เด็กหญิงกฤฤณ์  โชติธนกุลชร  ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ