ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครสอบ บ.เสริมปัญญา

ประชาสัมพันธ์........บริษัทเสริมปัญญาจำกัด ทำการสมัครสอบ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2559 - 6 ม.ค. 2560
โดยมีค่าสมัครสาระการเรียนรู้ละ 45 บาท
ซึ่งจะทำการสอบในวันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 2560
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 
เวลา 08.00 - 10.00 น. สอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 10.30 - 12.30 น. สอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดที่คุณครูประจำชั้น

  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

<< กลับ