ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2559

ชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2559

 คลิ๊ก ดาวน์โหลด http://www.bangneaw.net/download.php

  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

<< กลับ