ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 2/2559

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมโครงการประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 2/2559 ผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 8 และห้องเรียนของนักเรียน.......

  ๙ กันยายน ๒๕๕๙

<< กลับ