ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

บริจาคเงินเพื่อการศึกษา

นายอุดมศักดิ์  เทพส่องแสง
บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
จำนวน
10,000 บาท
วันที่ 5 กันยายน 2559

  ๕ กันยายน ๒๕๕๙

<< กลับ