ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หาดใหญ่วิชาการ ระดับภาคใต้ 2559

ร่วมส่งกำลังใจ วิชาการระดับภาคใต้

สรุปผลคะแนน

http://www.hadyaivichakan.org/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=104&category_id=&category_name=

  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

<< กลับ