ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

โครงการ English Summer Camp 2016

โครงการ English Summer  Camp 2016

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

สนใจ สามารถสมัคร และปริ้นส์เอกสารได้ที่

http://www.bangneaw.net/ดาวน์โหลด/โครงการ English Summer  Camp 2016

  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

<< กลับ