ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

เตรียมความพร้อมการสอบ

การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  (Local Competenty Test)     

ประจำปีการศึกษา 2558   นักเรียนชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

       สอบ Onet          

นักเรียนชั้น ป.6 สอบ  27     กุมภาพันธ์ 2559

นักเรียนชั้น ม.3 สอบ  27-28 กุมภาพันธ์ 2559

    www.niets.or.th

  ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

<< กลับ