ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

อบรมปลูกผักไฮโดรโพนิกส์

โครงการอบรมการปลูกผักอนามัย

ปลูกผักแบบไร้ดิน (ไฮโดรโพนิกส์)

นักเรียนชั้น ป.4/4

วันที่ 22 กันยายน 2558

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

<< กลับ