ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ๒๕๕๘

นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ