ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีสมโภชเทียนพรรษา ๒๕๕๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เข้าร่วมในพิธีสมโภชเทียนพรรษา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง)

  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ