ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ขอเชิญประชุม

ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  วันที่ ๑๐-๑๓ ณ ห้องประชุมอาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนีย

  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ