ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

อบรมค่ายดาราศาสตร์

นักเรียนชั้น ม.๓ อบรมค่ายดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ