ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

  ๘ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ