ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว


แสดงผล

รางวัลหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ทีม BN TT boy Robot
เด็กชายทัน ตันบำรุง และ เด็กหญิงญาณิศา ไตรรัตน์  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1

วิชาการระดับประเทศ 2565

เด็กหญิงดาราวดี แซ่ฝู และคุณครูมณีรัตนา เอ่งฉ้วน ผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" อันดับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16

“ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ” ALL FOR EDUCATION

เด็กหญิงภคพร ไวปัญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ "Only One Earth : SAY NO! to Single-Use plastic  
เลิกใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง" ระดับประถมศึกษา เนื่องในกิจกรรมเด็กหญิงณปภัช สิริวันต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"
เด็กหญิงม่านมัสลิน ขาวล้วน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5  ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการทดสอบความรู้

เพชรชฎาฟ้าขาว รอบเพชรชฎาโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรเด็กหญิงภัทรวดี บูชากรณ์
เป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test :NT)

เด็กหญิงพัทรวรรณ บุญคล้าย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 'วัฒนธรรมวินิต' เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

การประกวดวาดภาพ โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ภูเก็ตโปร่งใส"

(3 ธันวาคม 2563) ประกวดวาดภาพ โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ภูเก็ตโปร่งใส"
ณ ศาลาประชาคม จัดโดย

การประกวดวาดภาพโปสเตอร์สันติภาพ ด.ญ.พิมพ์อาภา  เอกชัยศิริ ได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคใต้ และได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
โดยสโมสรไลออนส์ ภูเก็ต ครูชรินทร  ทองเสมอ

วันที่ 29 กันยายน 2563 ดร.ปัญจาภรณ์ ตันทนิส ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน เข้ารับโล่เกียรติคุณ โครงการ "The Heart of Giving" ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้

ทีมหุ่นยนต์ "BANGNEAW"โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เอ็นจิเนียริ่งโน๊ตบุค รุ่นสตาร์ทเตอร์ ระดับประถมศึกษา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประถมศึกษาการแข่งขัน mBot Beta02 Robotics Online Competition เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563

การแข่งขันหุ่นยนต์ออนไลน์ ครั้งที่ 2 MakerX mbot thailand 2020

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันอับ 5

รางวัลเด็กเก่งบางเหนียวขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ จากผลการสอบ O – NET ปีการศึกษา

แสดงความยินดีกับนักเรียน

รางวัลบรรยายธรรมและสวดมนต์ฯ

ด.ช.รัฐบุรุษ ขุนคำแหง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดบรรยายธรรม
ระดับประถมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต  ประจำปี 2563ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคใต้
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑.การแข่งขันคิดเร็ว

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ครั้งที่  37  นครระยองเกมส์  วันที่ 6-15 ธันวาคม 2562


การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2562  เมืองชุมพรเกมส์

กีฬาหมากรุกไทย
ด.ช. นัณธวัฒน์  ยอดแก้ว 

เด็กชายณัฐสิทธิ์ ลิมปนานุรักษ์

เด็กหญิงบุญญาพัฒน์ ถิรสัตยาพิทักษ์

เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความ

สามารถด้านคำนวณ (Numberacy)

จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของรางวัลประกวดมารยาทไทย2562กีฬานักเรียนเทศบาล2562


โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรกับนักเรียน

เด็กหญิงเฌอกาญจน์  สุขารมย์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (อันดับที่ 2)                  

ระดับประเทศ

ผลการแข่งขันสารานุกรมระดับประเทศ ๒๕๖๑

เด็กหญิงพิชญานันท์    ไวปัญญา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 36 (นครเชียงใหม่เกมส์)  รอบชิงชนะเลิศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 1 – 10

การแข่งขัน To Be Number One 2019 
รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ 17-18 พฤศจิกายน 2561 
ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน ขจรเกียรติคับ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 36 (ซิงกอร่าเกมส์)  รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 10 – 20

ผลการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เด็กหญิงเฌอกาญจน์   

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม พ.ศ.

เด็กหญิงกมลชนก โภคา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/1 ได้รับคัดเลือกเป็นยุวฑูตการท่องเที่ยววิถีไทย จังหวัดภูเก็ต

ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561 ระดับประเทศ วันที่ 9-11 กันยายน 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต

1.นางสุเนตร สินมาก ได้รับรางวัลชมเชย

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 จากการแข่งขัน ฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ คัพ
ประจำปี 2561  ฝึกซ้อมโดย  คุณครูเจษฎา

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 -สมิหลาวิชาการ-

วันที่ 19-22 มิถุนายน

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการเทศบาลนครภูเก็ต

วันที่ 22-24 พฤษภาคม

นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ โครงการประกวดบรรยายธรรม 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองกะทู้ 

เด็กหญิงกรวรรณ ฮวดศิริ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
ชนะเลิศระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่

รายการ

ผลการแข่งขันการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018 ระดับภาคใต้
1. รุ่น Junior ทีม HERO ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. รุ่น Pre-Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ

เด็กหญิงชัญญานุช พลอยมอญ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คุณครูอาทิตย์ แสงเจริญ

แข่งขันประกวดวาดภาพ พิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต SAVE PHUKET BEACH
เด็กหญิงจิรพรรณ หนูสวัสดิ์
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้

ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560“เมืองคนดีวิชาการ”

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


1.ด.ญ.อภิญญา นาวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 2.ด.ญ.ณภัทร ต่างจิตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่  34  ประจำปีการศึกษา  2559

“ร้อยเอ็ดเกมส์” จังหวัดร้อยเอ็ด

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 ระดับภาคใต้
รุ่น Junior ทีม Hero ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รุ่น Pre Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลชนะเลิศ


ทีม ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คับ ประจำปี 2559 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2559

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2016 ระดับประเทศ
รุ่น Junior ทีม Hero ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
รุ่น Pre Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-22 มกราคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงกัญจน์อมล  สุทธิสุขศรี 
สอบผ่าน สสวท รอบแรก
สาระคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2016 ระดับภาคใต้
รุ่น Junior ทีม Hero ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
รุ่น Pre Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลชนะเลิศ
วันที่ 13

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 


กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง 2558

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลที่ 3
ด.ญ.ปณาลี สุดเดือน
ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 1
ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ ตันติปุษปรรฆ

ด.ญ.วิชญาพร เชื้อจันทร์ ชนะเลิศ ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน หญิง สาย แดง (สังกัดทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต) การแข่งขันกีฬา เทควันโดเทิดพระเกียรติ 5 ธค. 2558 ครั้งที่ 13 ประจำปี

รางวัลการแข่งขัน กีฬาระดับภาคใต้ รอบคัดเลือก ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 21 – 30 ต.ค. 58


กีฬา เปตอง
รายชื่อนักกีฬา เปตอง ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

รางวัลจากการสอบบริษัท เสริมปัญญา จำกัดเด็กหญิงพนิชชา เริงนพดล เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของประเทศ

เด็กหญิงวรวรรณ คงเกตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันนักเรียนผู้นำการอ่านยอดเยี่ยม

ด.ช.ภูริณัฐ  ช่วยศรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งชัน Go Genius champ

ด.ญ.ทักษญา เชื้อนาคา 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา

จากการแข่งขัน

จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” ระดับประเทศ
ณ ห้องออดิทอเลียม ชั้น 6 อาคารปฎิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 กันยายน 2558

ผลการสอบเด็กเก่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ที่เป็นตัวแทนเทศบาล


การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘

เด็กชายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา ชั้น ป.๖/๑

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย เทศบาลนครภูเก็ต

ด.ช.ธนัช กันทะวงศ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ด.ญ.พัฒนนรี  โกยวิวัฒน์ตระกูล

เด็กหญิงพิชญานันท์  ไวปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาภินิหาร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ด.ญ.พิชญานันท์ ไวปัญญา ชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี "ภาพนี้เพื่อแม่" ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต ณ

การแข่งขันประกวดเต้น TMS  SPORTY  DANCE CONTEST ในงาน TOYOTA MOTORSPORT 2015

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม We Zaa

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีม Hero

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภูมิภาค  การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘  ระดับชั้นประถมศึกษาภาคใต้   วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ

การแข่งขันการเต้นแอโรบิกหนึ่งในโครงการ สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้โลตัส ระดับภูมิภาค วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘    ทีม The Avengers จากร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว

ผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้  "เมืองลุงวิชาการ"  ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ เทศบาลเมืองพัทลุง

คนเก่ง o-net เต็ม ๑๐๐ คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์

๑.เด็กหญิงภัคจิรา  กองเงิน

๒.เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อมิตรสูญเด็กชายวัชรากร  แซ่โก๊ย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3   งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

  • เด็กชายณัฐวุฒิ   เพ็ชรฤทธิ์       เด็กชายศราวิน  ไร่ใหญ่        เด็กชายศักดิ์รินทร์   ภูริภัทรานนทร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ปีการศึกษา ๒๕๕๘เด็กชายภูริณัฐ ช่วยศรี ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ เหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท

ในการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ

สรุปผลการประกวดกิจกรรมต่างๆในงานมหกรรมเครือข่ายฟันดี

การประกวดเมนูอ่อนหวาน

          รางวัลชนะเลิศ          (ชื่อเมนูทะเลหลงป่า)

การแข่งขันวาดภาพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗  ณ สวนสาธารณะสะพานหิน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗มอบรางวัลกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗  ลิกอร์เกมส์

สามารถติดตามดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

มอบรางวัลผลการทดสอบบริษัทเสริมปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา