ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น


แสดงผล

ห้องที่ ๘ อุโมงค์รูปภาพ ๓ Generation

          ภายในอุโมงค์มีภาพเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ห้องที่ ๗ ชั้นวางหุ่นจำลองขบวนแห่ประเพณีกินผัก,อ๊ามบางเหนียว

            ชาวบางเหนียวได้รักษาประเพณีกินผักมามากกว่าหนึ่งร้อยปี

ห้องที่ ๖ ประเพณีไปปั๋ว,ประเพณีพ้อต่อ ประวัติอ๊ามผ้อต่อก๊ง

ชาวบางเหนียวนับถือผ้อต่อก๊งซึ่งเป็นเทพยมบาล

ห้องที่ ๕ แหล่งบันเทิง

ชาวบางเหนียวจะออกไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เพื่อปลดปล่อยความทุกข์จากการทำงาน ซึ่งมีทั้งด้านบวก ด้านลบ

ห้องที่ ๔ ชั้นวางหุ่นจำลองชุมชนบางเหนียว หุ่นจำลองเหมืองแร่

ชาวบางเหนียวในยุคแรกๆส่วนใหญ่จะยากจน ต้องทำงานหนักประเภทใช้แรงงาน

ห้องที่ ๓ ชาวบ้านบางเหนียว,อาหารบางเหนียว

ห้องนี้แสดงถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เห็นถึงสภาพภายในบ้าน

ห้องที่ ๒ ชาวประมง

ห้องนี้มีจอโค้งขนาดใหญ่เพื่อนำเสนอการเดินทางของบรรพบุรุษที่เดินทางด้วยความยากลำบากจากเมืองจีน

ห้องที่ ๑ ด่านตรวจคนเข้าเมือง,อะนึงหยิน

เป็นห้องที่แนะนำขอบเขตของบางเหนียว รวมทั้งชุมชนทั้ง ๕ มีจอ LED

แนะนำโรงเรียน

            โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวตั้งอยู่บริเวณชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่า ชุมชนบางเหนียว