ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลพระราชทาน


แสดงผล

To Be Number

ทีม HERO  และ ทีม A Ha โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
เข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019 : รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ   ชิงถ้วยรางวัลจาก

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018 ระดับประเทศ 
1. รุ่น Junior ทีม HERO ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1(แชมป์ 6 สมัย) เดสา
2. รุ่น Pre-Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลที่

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 ระดับประเทศ
1. รุ่น Junior ทีม HERO ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1
2. รุ่น Pre-Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลที่ 2

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2016 ระดับประเทศ
รุ่น Junior ทีม Hero ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
รุ่น Pre Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ขอแสดงความยินดี กับ
เด็กหญิงกฤณณ์ โชติธนกุญชร

เนื่องในโอกาสรุ่น Junior  ทีม Hero   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ   

รุ่น Pre – Teenage ทีม A-Ha  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับประเทศเด็กชายศิรินทร์  สังข์ทิพย์

เด็กหญิงชัชชญา  ตันพิทักษ์พงษ์

เด็กหญิงฐิตารีย์  บุณยัษเฐียร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ ๒๐ ระดับภาคใต้ นักเรียนระดับชั้น ป.๖  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งระดับประเทศ

และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสุชานันท์ ลิ่วเรืองสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖เด็กหญิงกฤณต์  โชติธนกุลชร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน

โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทีม A-Ha รุ่น Preteenage ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  และ

ทีม HERO รุ่น Junior   ได้รับรางวัลชนะเลิศ   รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้

ได้ไปต่อระดับประเทศที่กรุงเทพฯ