ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงผล

รางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ

ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลระดับ "ดีมาก"

พร้อมโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 60,000

ขอสนับสนุนให้ภูเก็ตได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพงาน Phuket Expo

O-NET 100 คะแนนเต็ม ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน O-NET 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา

รับสมัครนักเรียนชั้นป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระเบียบและกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ห้องเรียนทั่วไป และโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP และ CIPเปิดเรียน On Line 4 มกราคม 2565 - 31 มกราคม

เปิดเรียน on site 1 ธันวาคม

ยินดีต้อนรับสู่รั้วชมพู-ขาว 2/2564

"แบ็คทูสคูล" 

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ยินดีต้อนรับสู่รั้วชมพู-ขาว 1/2564ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เรื่อง การตรวจพบเชื้อโควิด-19 ของผู้ปกครอง และ นักเรียน

https://www.facebook.com/bangneawรับสมัครป.1/2564

วันที่ 25-26 มีนาคม

ประกาศ...การแจ้งเกณฑ์เข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา

ขอเชิญร่วม พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองรุ่นที่

ประกวดออกแบบปกสมุดโรงเรียน2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

ขอต้อนรับ ผอ.ปัญจาภรณ์ ตันทนิส

วันเด็ก วันครู

วันคริสต์มาส 2562
สวัสดีปีใหม่

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร การคัดเลือกเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
1.เด็กชายโยธิน นครากรกุล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ 2562ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ชุมทางทุ่งสงวิชาการ

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก http://www.bangneaw.net/download.php

ใบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 คลิ๊ก 

สังสรรค์ศิษย์เก่า 2562

คลิ๊กดูภาพ !!!!!!!


ขอเชิญทุกท่าน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมการประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 4/2561 และประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา

แจ้งการส่งนักเรียนเข้าเกณฑ์

ข่าวห้องสมุดสมัครวิ่งมินิมาราธอน วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็ต ครั้งที่ 4 
สมัครได้ที่ รอบเช้าเวลา 07.30-09.30น.
รอบบ่ายเวลา15.00-19.00น.


ยินดีต้อนรับขอเชิญร่วมพิธีเปิด

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จาก อ.จตุพล ชมภูนิจ

วันที่ 23 กันยายน

ระบบลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนวันที่ 6-14 สิงหาคม 2561 ปีการศึกษา 2561

ป.1 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ป.2 วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ป.3 วันที่ 8 สิงหาคม

ขอเชิญ 
   คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ 12
           
และคณะกรรมการห้องเรียน


คัดเลือกประธานชมรมผู้ปกครอง รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา

ร่วมสนุกกับห้องสมุดมีชีวิต  ปิดแข่งวิชาการ 

กิจกรรมเตรียมเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2561

วันที่ 9 – 11 พ.ค.61 นักเรียน SM-IEP ห้อง ป.5/6   เข้าค่าย English Camp รายชื่อนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน ในการสอบ O-NET

ปีการศึกษา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
เรื่องให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยบิดา มารดา

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

ยินดีต้อนรับกำหนดการค่าย English

ขอเชิญกรรมการห้องเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ใบสั่งจองเหรียญที่ระลึก อนุสรณ์ 100 ปี

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

ยินดีต้อนรับนักเรียน  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ 1 พฤษภาคม

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

⇑⇑⇑

ประกาศรายชื่อ ดังแนบไฟล์เอกสาร

⇑⇑⇑

 

 ผลการทดสอบความรู้นักเรียน Pre-test PKW

วันเด็ก

สวัสดีปีใหม่

ประชาสัมพันธ์........บริษัทเสริมปัญญาจำกัด ทำการสมัครสอบ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2559 - 6 ม.ค. 2560

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

back to

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ถักทอสายใย  ร้อยดวงใจผูกพัน 
ชมพู-ขาว

แด่ครูเกษียณอายุราชการ

คุณครูสุวรรณา 

ขอเชิญร่วมงานมหัศจรรย์รำลึก 99 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว วันที่ 18 กันยายน

ขอเชิญ......ร่วมงานมหกรรมอาหาร "Phuket Tasty Fest ๒๐๑๖" ที่กินที่เที่ยวที่เดียวกัน ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง อำเภอเมือง

ประเพณีงานพ้อต่อ ประจำปี

ร่วมส่งกำลังใจ วิชาการระดับภาคใต้

สรุปผลคะแนน


ขอเชิญคณะกรรมการห้องเรียน
ร่วมคัดเลือกประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน
รุ่นที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม อาคาร ๘


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบ O-NET 100

เพลง มหาฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

บรรเลงโดยวงดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาลบ้านบาง­เหนียว


เด็กชายธนูพล  เกียรติเดช  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขัน สสวท โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบคัดเลือกรอบที่

เด็กหญิงพนิชชา  เริงนพดล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 ระดับประเทศ   พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

ผลการแข่งขันวิชาการระดับประเทศเด็กหญิงทักษญา  เชื้อนาคา  นักเรียนชั้น ป.5/3  ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ   การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กิจกรรมของโรงเรียน กรกฎาคม

กิจกรรมของโรงเรียน มิถุนายน

สรุปผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ "เมืองลุงวิชาการ" ณ จังหวัดพัทลุง

(20 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน

ติดตามผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ "เมืองลุงวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดพัทลุง


อาลัยรักยิ่ง รองฯ นงลักษณ์ นฤนาท

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ English  Summer camp 2015 

ณ เมืองปีนัง  ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่  22 มีนาคม 2558  -  5

รับสมัครนักเรียน ป. ๓ - ๕

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคณิตวิทย์ และค่าย English Camp

วันที่ ๑๒  -  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘เนื่องจากนักเรียนและคุณครูต้องเดินแห่ขบวนงานย้อนอดีต ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนจึงหยุดเรียนครึ่งวัน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ เวลา ๑๒.๐๐

การประชุมสัญจร และประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร SM-IEP ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา

การรับแจ้งเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.๑ ปีการศึกษา

ขอเชิญผู้ปกครองส่งนักเรียนชั้นป.๕–๖ และม.๑-๒

เข้าร่วมค่าย English Summer Camp

ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๕ เมษายน

ขอเชิญร่วมพิธี การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบ้านบางเหนียว ชุมชนต้นโพธิ์ ชุมชนกอไผ่ ชุมชน ๔๐ ห้อง และ ชุมชนแสนสุขคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ยินดีต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่

ที่ รายการ ชื่อนักเรียน ได้รับรางวัล ชื่อครู