ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน


แสดงผล

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 20

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

17 พฤษภาคม

ประกาศผลสอบห้องโครงการป.1/2565
ประกาศ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องทั่วไป
และ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ประกาศปิดเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยเหตุพิเศษ
เนื่องจากหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

ประกาศเรื่อง ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา

ประกาศ เทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังช่วงปีใหม่ 2565
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านห้องเรียนทั่วไป/2564


รายชื่อนักเรียนสอบห้องทั่วไป (เพิ่มเติม) ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

ขอให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.00 น. ณใต้อาคาร 3


ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านห้องเรียน CIP/IEP ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน CIP ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความพร้อมศึกษาต่อป.1/2564

(ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้ปกครองอ่านท้ายประกาศอย่างละเอียดด้วยค่ะ


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความพร้อมศึกษาต่อป.1/2564

(ห้องเรียนโครงการ IEP/CIP) ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้ปกครองอ่านท้ายประกาศอย่างละเอียดด้วยค่ะ


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่

รายการเมนูอาหารเจ ประจำวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2563
ส่งเสริม และ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นภูเก็ต "ประเพณีถือศีลกินผัก"

เลือกชุมนุมประจำปี 2563

http://www.bangneaw.net/activity.php

 ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

ประกาศหยุดเรียน 4-7 กรกฎาคม

ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

คลิ๊ก  

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1/2563 ร่วมประชุมมาตรการดูแลนักเรียนต้อนรับเปิดเทอม

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านโอนย้าย 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโอนย้าย

เข้าเรียนปีการศึกษา 2563 ชั้นป.2-6


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบโอนย้าย2563

ระดับชั้นป.2-6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

*** ผู้ปกครองสามารถแอดไลน์กลุ่มของห้องเรียนของท่านรายชื่อนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

*** ผู้ปกครองสามารถแอดไลน์กลุ่มของห้องเรียนของท่านรายชื่อนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

*** ผู้ปกครองสามารถแอดไลน์กลุ่มของห้องเรียนของท่านรายชื่อนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

*** ผู้ปกครองสามารถแอดไลน์กลุ่มของห้องเรียนของท่านรายชื่อนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2563

*** ผู้ปกครองสามารถแอดไลน์กลุ่มของห้องเรียนของท่าน

เพื่อติดต่อประสานงานจากคุณครูประจำชั้นโดยตรงค่ะ


รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

*** ผู้ปกครองสามารถแอดไลน์กลุ่มของห้องเรียนของท่านประกาศแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน สามารถเข้าลิ้งนี้

เพื่อดูผลการเรียนของนักเรียนปีการศึกษาที่ 2/2562

เมื่อถึงเวลา 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 20/03/2563

สามารถดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น

https://www.facebook.com/bangneaw/ประกาศรายชื่อผลการทดสอบเข้าเรียนป.3 (IEP,SM-IEP) ปีการศึกษา 2563


ผ่านการทดสอบเข้าเรียนชั้นป.1(ห้องทั่วไป) ปีการศึกษา

ผ่านการทดสอบเข้าเรียนชั้นป.1(IEP)2563

นักเรียนที่มีรายชื่อสำรอง ให้เข้าทดสอบความพร้อม(ห้องทั่วไป)

ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นป.1

(ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

คลิ๊ก 

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นป.1

(ห้องเรียนโครงการ IEP) ประจำปีการศึกษา 2563

คลิ๊ก 

ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ให้บิดา มารดา และผู้ปกครองของเด็ก ที่มีภูมิลำเนาในท้องที่ ตำบลตลาดเหนือ

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่รั้วชมพู-ขาว ภาคเรียนที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีห้องเรียนอาคารเรียน ๕ ชั้น ป.๑-๒

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีห้องเรียนอาคารเรียน ๕ ชั้นป.๑-๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ครบรอบโรงเรียน 102 ปี
18 กันยายน

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์

ขอเชิญร่วม พิธีเปิด
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมอนาคตสดใส ห่างไกลยาเสพติด

พบประผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

ประกาศรายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2562

 

เข้าไปเลือกชุมนุม คลิ๊กที่ลิ้งค์ได้


การแข่งขันกีฬาเทศบาล

ขอเชิญ...คณะกรรมการห้องเรียน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ 13/2562

ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

เวลา 9.00

ประกาศแจ้ง...คณะกรรมการห้องเรียน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ 13/2562

เลื่อนการมอบเกียรติบัตร เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

เวลา 9.00 น.

ขอเชิญ คัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง

และประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 13/2562

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
        ห้องประชุม อาคาร 8
        โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
 

ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 
1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ทางการเงิน บัญชี
ติดต่อห้องธุรการ อาคาร 3 ชั้น 2
วันนี้-วันที่ 24 พ.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

คลิ๊ก


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ จากผลการสอบ O – NET ปีการศึกษา

ผลการประเมินยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศ มีนาคม

ประกาศรายชื่อห้องเรียนชั้น ป.1/ 2562


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน SM-IEP, IEP ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562


 ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียน IEP

(ทั่วไป)ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ

(IEP) ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ

วันครู

แจ้งเกณฑ์เข้าเรียนป.1 ปีการศึกษา

แจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 61 ธนาคารโรงเรียนขอ งดการฝาก-ถอน

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมสมุดของนักเรียนที่จะจบปีการศึกษา

แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่

เปิดเรียนภาคเรียนที่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

นักเรียนสอบวันที่ 3-5 ตุลาคม

ประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 2/2561
วันที่ 16 กันยายน 2561 (ผ่านระบบทีวีออนไลน์)
ลงทะเบียน ณ ห้องเรียนของนักเรียน
เวลา 12.30

สอบ TEDET วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


ประกาศ
นักเรียนเลิกเรียน 15.00 น. ประเพณีพ้อต่อ
วันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561
ป.1  ให้ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ห้องเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนลงระบบชุมนุมชั้นป.1


ประกาศห้องสอบ Pre-Ne
สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 10.30-12.00 น.
ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอ2Bและเครื่องเขียนมาด้วยค่ะ

ประกาศเปิด.ปิดเรียน23-34 ก.ค.

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน นักเรียนปีการศึกษา 2561

คลิ๊ก 

กำหนดการค่าย English Camp และศึกษาดูงาน เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกเข้าเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนโอนย้ายปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ป.3/5 ห้อง IEP และ ป.3/6 ห้อง SM-IEP ปีการศึกษา

ประกาศผลนักเรียนผู้ผ่านการทดสอบเข้าเรียนชั้น ป.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2561


ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สมัครสอบชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ของรางวัล

1.วิชาคณิตศาสตร์


ประกาศจากธนาคารโรงเรียน


โปรแกรม English Summer Camp

ประกาศรายชื่อและสถานที่เรียนชุมนุม 2560

คลิ๊ก !!!!


ล้อมรักจากครอบครัว

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27-29 กันยายน

เชิญชวน

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน การลงทะเบียนชุมนุม การเลือกชุมนุมดูให้แน่ใจก่อนสมัคร และสมัครให้ถูกชั้นเรียนที่ระบุไว้ ให้มั่นใจก่อนเลือก (ดูชั้นเรียนให้ดีๆ)ประกาศรายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา

ประกาศแจ้ง...จากธนาคารโรงเรียน
เนื่องจากขณะนี้บริเวณ อาคาร 4 ทางขึ้นห้องธนาคารโรงเรียน กำลังปรับปรุง

เชิญชวนร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศผลห้องเรียนวิทย์-คณิต และผลการเรียนอื่นๆ  คลิ๊ก


ประกาศผลการทดสอบนักเรียนโอนย้าย ปีการศึกษา 2560

ให้มายืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 15.00

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้อง SM-IEP, IEP

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 ห้องเรียน ทั่วไป ประจำปีการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ป.1

ห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา

**ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน**
ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1.เด็กหญิงปณิตา

ประกาศแจ้งเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา

รับสมัครนักเรียน อบรมทักษะภาษาอังกฤษ เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในต่างแดน ภูเก็ต-หาดใหญ่-ปีนัง 16 วัน 15 คืน
ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2560

ชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2559

 คลิ๊ก ดาวน์โหลด

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

คลิ๊ก  

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียน

ร่วมกันทำบุญตักบาตร ***ข้าวสาร อาหารแห้ง***

เนื่องใน วันครบรอบ 99 ปี

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมโครงการประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 2/2559 ผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ณ

นายอุดมศักดิ์  เทพส่องแสง
บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
จำนวน
10,000 บาท
วันที่ 5 กันยายน

ประกาศแจ้งนักเรียน......ที่มีความสนใจสมัครสอบ สสวท. ตั้งแต่ระดับชั้น ป.2 - ป.6 ให้ลงชื่อที่คุณครูประจำชั้น เพื่อจะขอใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในการสมัครสอบ

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถติดต่อขอรับแบบประเมินได้ที่

ตารางสอบกลางภาคเรียน นักเรียนชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่

ประกาศแจ้งผู้ปกครองและนักเรียน แจ้งเลื่อนวันสอบ Tedet จากเดิมวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่ 4 กันยายน 2559


การเข้าร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รายละเอียด สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร

ชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/2559


ประกาศรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

 คลิ๊ก *** 

ประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559


ประกาศรายชื่อ สำรอง ที่ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้าเรียน ห้องเรียนทั่วไป เพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 ประจำปี 2559

คลิ๊ก 

คลิ๊ก !!!!!!

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559

คลิ๊ก !!!!!!

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน IEP , SM-IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
สอบวันที่ 5 มีนาคม 2559

คลิ๊ก !!!!!!  

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 (ห้องเรียนปกติ) 2559

ห้องเรียนปกติ คลิ๊ก !!!!!!

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 (ห้องเรียน IEP) 2559

ห้องเรียน IEP คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนโครงการ IEP)2559

ห้องเรียน IEP

ประกาศจาก  เทศบาลนครภูเก็ต

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559  ตามปกติ

กำหนดการ จากประกาศของเทศบาล

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559สื่อการเรียนการสอนด้วย Aurasma

คลิ๊ก !!!!!!!!

สื่อการเรียนการสอนด้วย Aurasma

www.bangneaw.net/ดาวน์โหลด/สื่อการเรียนการสอนAurasma

คลิ๊ก!!!!

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต การแจ้งเกณฑ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2559

หรืออ่านประกาศ ได้ที่ 


โครงการ English Summer  Camp 2016

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

สนใจ สามารถสมัคร และปริ้นส์เอกสารได้ที่

http://www.bangneaw.net/ดาวน์โหลด/โครงการ English Summer  Camp

การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  (Local Competenty Test)     

ประจำปีการศึกษา 2558   นักเรียนชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3

วันที่ 11

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
www.bangneaw.ac.th/ดาวน์โหลด
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘


งานประเพณีผ้อต่อตลาดสด 1 (บ่านซ้าน) กิจกรรมการประกวดธิดาผ้อต่อ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวทีการประกวดธิดาผ้อต่อ จังหวัดภูเก็ต
ฝึกซ้อม ครูชรินทร

ขอเชิญนักเรียน  ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชนต้นโพธิ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อเพื่อน้อง

โดยสร้างสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน


ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ ๙/๒๕๕๘ 
และคณะกรรมการห้องเรียน  วันเสาร์ที่ ๒๗

ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมอาคาร ๘

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

สามารถดู ตรวจสอบตารางเรียน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หน้าเว็บของโรงเรียน /ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘

สามารถดู ตรวจสอบรายชื่อ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หน้าเว็บของโรงเรียน /ดาวน์โหลด

                                     ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับที่ เลขประจำตัว

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

               ห้องเรียนพิเศษ โครงการหลักสูตร IEP

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เรื่องรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบเข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1 


ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เรื่องรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบเข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1 


ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้ที่สอบผ่านห้องโครงการจัดการเรียนการสอนห้องพิเศษ

หลักสูตร SM – IEP

ด.ช. ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบห้องโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร SM –

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.๑ และ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ติดต่อสอบถามโทร ๐๗๖-๒๑๑๔๖๓

ขอแสดงความยินดี

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล

“หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 จากคุรุสภา

1.คุณครูกุหลาบ  ทองแช่ม

2.คุณครูราตรี 

ร่วมเลี้ยงอาหารนักเรียนเนื่องในวันเด็กสวัสดีปีใหม่

ตารางสอนเสริมนักเรียนชั้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุน กิจกรรมทอดผ้าป่าของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

   รายนามผู้สนับสนุน  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช โรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียน วันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗คณะกรรมการชมรมเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไต่ซื่อ ๒๕๕๗ มอบศาลาส่งเสริมการอ่าน ๑ หลัง พร้อมเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  วันที่ ๑๐-๑๓ ณ ห้องประชุมอาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนีย

ธนาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เชิญร่วมกิจกรรมหนูรักพ่อรู้ยัง.....ฝากวันนี้มั่งมีในวันหน้า พอเพียงและเพียงพอสู่วันพ่อแห่งชาติ 2557ลำดับที่ ผู้สนับสนุน