ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน


แสดงผล

กิจกรรมนักเรียน 2565


โครงงานภาษาไทย

“ รังสรรค์คำประพันธ์   นวัตวิถี

Phuket  Gastronomy

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม


วันเด็กแห่งชาติ 2562


กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ+ยุวกาชาด


วันสิ่งแวดล้อมไทยEnglish Camp For Kids 2018(30-31 ส.ค.61)


พิธีปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 2561


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

นักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ

คลิ๊ก


กิจกรรมอบรมสารวัตรนักเรียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร

กิจกรรมเดินทางไกลยุวกาชาด

กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล

กิจกรรมลูกเสือสำรองและยุวกาชาดช่วงชั้นที่ 1 เข้าฐานทำกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส 2015 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว วันที่ 22 ธันวาคม

เข้าค่ายลูกเสือนักเรียน ม.1-ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2558
ณ ฐานทัพเรือ

ผลรางวัลการประกวด ประดิษฐ์กระปุกออมสิน

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย  4 ธันวาคม 2558

รางวัลชนะเลิศ   ชั้น ป.4/3 (คุณครูอัญชลี

นักเรียนสายชั้น ป.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต วันที่ 3 ธันวาคม

นักเรียนสายชั้น ป.4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษชาติภูเก็ต วันที่ 2 ธันวาคม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3 (วัดพระทองและบ้านแขนน) วันที่ 1 ธันวาคม

นักเรียนสายชั้น ป.6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต วันที่ 30 พฤศจิกายน

นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ไร่วานิช วันที่ 27 พฤศจิกายน

นักเรียนสายชั้น ป.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์ภูเก็ต วันที่ 25 พฤศจิกายน

นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนวิทย์-คณิต เข้าค่ายอบรม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 10-11 ตุลาคม

โครงการอบรมการปลูกผักอนามัย

ปลูกผักแบบไร้ดิน (ไฮโดรโพนิกส์)

นักเรียนชั้น ป.4/4

วันที่ 22 กันยายน 2558

นักเรียนสายชั้น ม.1 อบรมค่ายรณรงค์ยาเสพติด วันที่ 10 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมอาคาร 8

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียนชั้น ป.๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม -

นักเรียนชั้น ม.2 อบรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ

นักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรมครอบครัวสัมพันธ์ "สานสายใยครอบครัวไทย" วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อ่าวฉลองวิลล่ารีสอร์ท แอนด์ สปา

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว วันที่

นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม

นักเรียนชั้น ม.๓ อบรมค่ายดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ

นักเรียนชั้นม ๒ อบรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ

นักเรียนชั้น ป.๑-๓ ร่วมกิจกรรมกับดัชมิลล์ วันที่ ๒๙ มิถุนายน

นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน

นักเรียนร่วมกิจกรรมตาวิเศษสัญจร รณรงค์เรื่องขยะ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ใต้ถุนอาคาร ๓

นักเรียนชั้น ม.๒ เข้าอบรมเรื่อง ยาเสพติด วันที่ ๒๙ พฤษภาคม

นักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  วันที่ ๒๙ พฤษภาคม

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.๑ และ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม

กิจกรรมอบรมปัจฉิมและวันอำลา นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓  ปีการศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้น ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ อาคารยิมเนเซี่ยม ๔๐๐๐ ที่นั่ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๖ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ต วันที่ ๖ มกราคม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๕ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ ๙ มกราคม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๔ สวนพฤกษชาติภูเก็ต วันที่ ๘ มกราคม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๓  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางและวัดพระทอง วันที่ ๗ มกราคม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๑ สวนสัตว์ภูเก็ต วันที่ ๕ มกราคม

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ๒๕๕๗  "ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ"  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ติดตามชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

เด็กหญิงกฤฤณ์  โชติธนกุลชร  ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ๒๔ พฤศจิกายน

Asian Beach Games 2014 @

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ร่วมผูกธูปเทียน และเข้าร่วมขบวนแห่พระ เทศกาลถือศีลกินผัก วันที่ ๒๙ กันยายน

นักเรียนอบรมเข้าค่ายวิทย์-คณิต วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และ