ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ห้องสมุดมีชีวิต

หัวข้อ : คำถามสารานุกรมเล่มที่ 28 เรื่อง ตลาด


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. “ ตลาดปสาน ” มีรากคำมาจากภาษาเปอร์เซียว่าอะไร
 
2. แหล่งที่ตั้งด่านภาษีในสมัยกรุงธนบุรี เรียกว่าอะไร
 
3. ตลาดแบบตะวันตกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 เรียกว่าอะไร
 
4. ตลาดแบบตะวันตกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 มีชื่อว่าอะไร
 
5. ห้างของชาวเอเชีย มีชื่อว่าอะไร
 
6. ตลาดที่ชาวจีนมาตั้งหลักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่าอะไร
 
7. ชาติตะวันตกที่เข้ามาค้าขายในไทยเป็นชาติแรกคือชาติใด
 
8. ขนมหวานที่มีคำนำหน้าหรือคำประกอบว่า “ทอง” เป็นต้นตำรับของสตรีชาวโปรตุเกส มีชื่อว่าอะไร
 
9. ขนมหวานที่มีคำนำหน้าหรือคำประกอบว่า “ทอง” เป็นต้นตำรับของสตรีชาวโปรตุเกส คนไทยเรียกว่าอะไร
 
10. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของชาวจีนคือที่ใด
 
11. ข้อใดคือความหมายของตลาด
 
12. ถ้าชุมชนใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นสำคัญ ตลาดชุมชนนั้นเรียกว่าอะไร
 
13. ตลาดที่มีรูปแบบและต้นกำเนิดในประเทศทางตะวันตกเรียกว่าอะไร
 
14. อาณาจักรกรีกซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณที่สำคัญของโลกเรียกตลาดว่าอะไร
 
15. อาณาจักรกรีกซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณที่สำคัญของโลกโรมันเรียกตลาดว่าอะไร
 
16. ลักษณะของตลาดในระยะแรกเป็นแบบใด
 
17. ตลาดย่อยที่ขายสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันได้มีการพัฒนากลายมาเป็นที่ใด
 
18. ห้างสรรพสินค้าในยุคแรกของประเทศเยอรมนีคือห้างใด
 
19. ตลาดที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยเรียกว่าอะไร
 
20. ตลาดที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในสมัยอยุธยาคือตลาดใด
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง