ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ห้องสมุดมีชีวิต

หัวข้อ : คำถามสารานุกรมเล่มที่ 29 เรื่อง ศิลปาชีพ


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณกี่ไร่
 
2. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่เต๋า งานศิลปาชีพประเภทแรกที่เริ่มฝึกสอนคืออะไร
 
3. ปี พ.ศ. 2519 ได้จัดโครงการสานเสื่อกระจูดเกิดขึ้นที่จังหวัดใด
 
4. ร้านจิตรลดามีสาขารวมทั้งหมดกี่แห่ง
 
5. ต้นอะไรที่เป็นอาหารของแมลงทับ
 
6. งานทอผ้าไหมแพรวาเป็นศิลปหัตกรรมของจังหวัดใด
 
7. งานศิลปะแผ่นดินครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษากี่รอบ
 
8. การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ประเทศใด
 
9. งานจักรสานย่านลิเภามีมากในภาคใด
 
10. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปาชีพ ได้มีการจัดนิทรรศการรวมทั้งหมดกี่ครั้ง
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง