ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ห้องสมุดมัลติมีเดีย

หัวข้อ : ไขปริศนา ล่ารางวัล สัปดาห์ที่ 10


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
 
2. วันครูเกิดขึ้นในสมัยนายกคนใด
 
3.

วันครูประจำปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่

 
4. คำขวัญวันครูปี พ.ศ. 2560 คือข้อใด
 
5. คำว่า “ครุ” แปลว่าอะไร
 
6. วันครูสากลตรงกับวันที่ เท่าไหร่ของทุกปี
 
7. ประเทศใดในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ไม่มีวันครู
 
8. วันครูของประเทศจีนตรงกับวันที่เท่าไหร่
 
9. วันครูของประเทศเกาหลีใต้ตรงกับวันที่เท่าไหร่
 
10. วันครูของประเทศไต้หวันตรงกับวันที่เท่าไหร่
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง