ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ห้องสมุดมัลติมีเดีย

หัวข้อ : ไขปริศนา ล่ารางวัล สัปดาห์ที่ 9


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. ปรากฏการณ์เรือนกระจก เกิดจากก๊าซอะไรเพิ่มขึ้น
 
2. ข้อใดคือสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน
 
3. ภาวะโลกร้อน หมายถึงอะไร
 
4. ข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
 
5. ก๊าช มีเทน มีแหล่งที่มาจากที่ใด
 
6. ข้อดี ของปรากฏการณ์เรือนกระจก คืออะไร
 
7. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
 
8. ข้อใดเป็นการลดสภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด
 
9. ประเทศใดที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด
 
10. ภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมากับภาวะโลกร้อนที่เห็นได้ชัดที่สุดคืออะไร
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง