ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ห้องสมุดมีชีวิต

หัวข้อ : คำถามสารานุกรมเล่มที่ 3 เรื่อง ข้าว


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. ข้าวที่ออกดอกเรียกว่าอะไร
 
2. ข้าวกล้อง คืออะไร
 
3. เมล็ดข้าว หมายถึงอะไร
 
4. ข้าวไร่ คืออะไร
 
5. ข้าวนาสวน คืออะไร
 
6. ข้อใดคือระยะพักตัวของเมล็ดข้าว
 
7. พันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงหรือความยาวของเวลากลางวัน
 
8. การปลูกข้าวนาดำ
 
9. ข้าวที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อการบริโภคเป็นชนิดใด
 
10. โรคข้าวที่เกิดจากเชื้อบัคเตรีมีอาการตามข้อใด
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง