ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ห้องสมุดมัลติมีเดีย

หัวข้อ : ไขปริศนา ล่ารางวัล สัปดาห์ที่ 8


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. ลักษณะใดของมนุษย์ที่แม้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ลักษณะนั้นยังคงเดิม
 
2. ดอกไม้ในข้อใดมีการถ่ายละอองเรณู ภายในดอกเดียวกันได้
 
3. สัตว์พวกใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 ห้ามล่าโดยวิธีทำให้ตาย แต่จับเป็นๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเว้นแต่เพื่อการค้า
 
4. ช่วงเวลาใดที่คนบนโลกจะสังเกตเห็นดาวเคราะห์วงในได้
 
5. greenhouse effect เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เพราะเกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณขึ้นของก๊าซใดในบรรยากาศ
 
6. ถ้ามีสารซีเอฟซีในชั้นบรรยากาศมากขึ้นจะทำให้เกิดผลตามข้อใด
 
7. หินชนิดใดที่สามารถลอยน้ำได้
 
8. แร่ชนิดใดที่จัดเป็นแร่อโลหะ
 
9. เครื่องมือที่ใช้วัดความลึกของท้องน้ำในทะเลและมหาสมุทร คืออะไร
 
10. ศูนย์กลางของระบบสุริยะคืออะไร
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง