ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ห้องสมุดมีชีวิต

หัวข้อ : คำถามสารานุกรมเล่มที่ 4 เรื่อง ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. พระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใดที่ทรงตีนครธม เมืองหลวงของเขมรได้
 
2. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงเปิดทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์กับประเทศฝ่ายตะวันตกเป็นครั้งแรกคือประเทศใด
 
3. กษัตริย์ไทยพระองค์ใดเป็นผู้นำชนชาติไทยต่อสู้กับชนชาติขอมซึ่งปกครองกรุงสุโขทัยอยู่ก่อน เมื่อได้ชัยชนะจึงประกาศอิสรภาพตั้งราชอาณาจักรสุโขทัยและเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกของราชวงศ์พระร่วง
 
4. “ราชวงศ์เชียงราย” เป็นชื่อเดิมของราชวงศ์ใด
 
5. ในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 2 ทรงมีอีกพระนามหนึ่งว่าอะไร
 
6. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงเป็นกษัตริย์ไทยในราชวงศ์ใด
 
7. กษัตริย์พระองค์ใดต่อไปนี้ที่อยู่ใน “ราชวงศ์บ้านพลูหลวง”
 
8. ในปี พ.ศ.2091 พระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้า ผู้เป็นกษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา “ถูกปลงพระชนม์และผู้ที่ทำการปลงพระชนม์ขึ้นครองราชย์เสียเอง” อย่างไรก็ตามพระราชพงศาวดารไม่นับท่านผู้นี้เป็นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไทยเพราะถือเป็นโจรชิงราชบัลลังก์ ซึ่งต่อมาภายในปีเดียวกันนั้นก็ถูกจับประหารชีวิต ท่านผู้นี้คือใคร
 
9. ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเป็น
 
10. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงเป็นพระภาคิไนยของกษัตริย์พระองค์ใดในราชวงศ์จักรี
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง