ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

รณรงค์ประหยัดพลังงาน

หัวข้อ : ความรู้เรื่องน้ำ


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. ข้อใดเป็นลักษณะของน้ำ
 
2. ข้อใดคือลักษณะของน้ำบริสุทธิ์
 
3. ข้อใดทำให้ปริมาณน้ำในท้องถิ่นต่างกัน
 
4. เมื่อน้ำได้รับความร้อน จะระเหยกลายเป็นไอแล้วรวมตัวกันเป็นอะไร
 
5. การเติมคลอรีนในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา เพื่ออะไร
 
6. ข้อใดเป็นการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี
 
7. ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ คือ
 
8. ใครมีพฤติกรรมที่สามารถทำให้น้ำเน่าเสียได้
 
9. ข้อใดเป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยทางอ้อม
 
10. การปลูกป่าเป็นการอนุรักษ์น้ำเนื่องจากข้อใด
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง