ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

รางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ

ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลระดับ "ดีมาก"

พร้อมโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 60,000 บาท

  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

<< กลับ