ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

กิจกรรมวันไหว้ครู 2565

กิจกรรมวันไหว้ครู 2565

https://www.facebook.com/media/set?vanity=bangneaw&set=a.328354269464449

  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

<< กลับ