ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอสนับสนุนให้ภูเก็ตได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพงาน Phuket Expo 2028

ขอสนับสนุนให้ภูเก็ตได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพงาน Phuket Expo 2028

  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

<< กลับ