ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

ประกวดวาดภาพวันสิ่งแวดล้อมโลก

เด็กหญิงภคพร ไวปัญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ "Only One Earth : SAY NO! to Single-Use plastic  
เลิกใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง" ระดับประถมศึกษา เนื่องในกิจกรรม

“เที่ยวหลาดใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม OnlyOneEarth  เพราะโลกมีเพียงใบเดียว กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก5 มิถุนายน  

ฝึกสอนโดย  ครูชรินทร  ทองเสมอ  ครูสามล  นะวะกะ

  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

<< กลับ