ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

การประกวดวาดภาพจิตรกรน้อย

เด็กหญิงณปภัช สิริวันต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"
เด็กหญิงม่านมัสลิน ขาวล้วน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5  ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1"
รุ่นอายุไม่เกิน 4-6 ปี การประกวดวาดภาพจิตรกรน้อยหัวข้อ "ภูเก็ตบ้านของฉัน" จัดโดย ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ตเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต

  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

<< กลับ