ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

รังสรรค์คำประพันธ์   นวัตวิถี Phuket  Gastronomy

เอกสารดาวน์โหลด : ลงประชาสัมพันธ์ บางเหนียว.pdf

โครงงานภาษาไทย

“ รังสรรค์คำประพันธ์   นวัตวิถี

Phuket  Gastronomy

  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

<< กลับ