ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

O-NET 100 คะแนนเต็ม 2564

O-NET 100 คะแนนเต็ม ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน O-NET 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2564

  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

<< กลับ