ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อเข้าทดสอบป.1/2565 (ห้องโครงการ)

เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อป.1ห้องโครงการ ปี2565.pdf

ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(ห้องเรียนโครงการ) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=255954740037736&set=pcb.255951400038070

ข้อฎิบัติ https://www.facebook.com/photo?fbid=256023340030876&set=pcb.256024176697459

  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

<< กลับ