ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเรียน On Line 4 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565

เปิดเรียน On Line 4 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565

  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

<< กลับ