ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

กิจกรรมวันครู ๒๕๕๘

ผู้บริหาร คณะครูร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

<< กลับ