ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ผลการแข่งขันสารานุกรมระดับประเทศ ๒๕๖๑

ผลการแข่งขันสารานุกรมระดับประเทศ ๒๕๖๑

เด็กหญิงพิชญานันท์    ไวปัญญา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท          
จากการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ระดับประเทศ

ครูผู้สอน นายชรินทร ทองเสมอ

  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

<< กลับ