ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

การแสดงดนตรีไทย ๒๕๖๑

การแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

<< กลับ