ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

อบรมโครงงาน

คณะครูอบรมโครงงาน วันที่ 1-2 กันยายน 2561

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์)

  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑

<< กลับ