ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลพระราชทาน

To Be Number One 2018

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018 ระดับประเทศ 
1. รุ่น Junior ทีม HERO ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1(แชมป์ 6 สมัย) เดสา
2. รุ่น Pre-Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลที่ 3
ได้รับรางวัลพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง MCC  HALL  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานครฯ  นายชรินทร ทองเสมอ ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวอุมาภรณ์ ทองเสมอ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยฝึกสอน  นางวิสา จรัลชวนะเพท ผู้ อำนวยการสถานศึกษา  อำนวยการฝึกสอน

  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

<< กลับ